news center

2013年各省汽车保有量!

2013年各省汽车保有量!

作者:唐莱  时间:2017-07-11 13:02:00  人气:

Shandong 22,784,330 Guangdong 22,396,635 Henan 18,297,039 Jiangsu 16,730,247 Hebei 15,461,580 Zhejiang 13,547,631 Sichuan 12,082,558 Anhui 9,924,387 Guangxi 9,923,285 Yunnan 9,854,683 Hubei 9,664,723 Fujian 8,768,437 Lake South 8,700,221 Jiangxi 6,936,